ProMind Tilbyder

Effektiv behandling

Baseret på den metakognitive psykologi og ProMind-Modellen

Stress-forebyggelse

Skab sund mental trivsel, øg effektiviteten og nedbring sygefravær

Fælles reference

Styrk samarbejdet og medarbejderne imellem

Hvad betyder stress for din virksomhed?

1 %
af sygefravær

skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø

1 %
flere sygedage

for en medarbejder der er stresset

1
milliarder kr

Årlig omkostning af arbejdsbetinget stress

Kilde: stressforeningen.dk

Gratis Gå-Hjem-Møde

Vi holder et oplæg for jeres medarbejdere på ca. 1 time hvor vi blandt andet drøfter:

Mødet kan om ønskeligt afholdes på jeres adresse.

Inviter dine medarbejdere til et informativt oplæg omkring stress og stressforebyggelse:

ProMinds stressforebyggende kurser og stressbehandling er baseret på den metakognitive psykologi, som har vist sig yderst effektiv til både forebyggelse og behandling af stress.

Hos ProMind anskuer vi stress på en ny måde, baseret på den metakognitive psykologi og de seneste 20-30 års forskning, i årsager til stress.
Vi ved nu gennem solid forskning, at særlige tankeprocesser fører til stress – og gør vi som vi plejer, vil vi få de samme følelser og tilstande.

Den strategi vi anvender i et forsøg på, at håndtere vores tanker bliver afgørende afgørende for, om vi udvikler stress eller ej.

Den metakognitive tilgang gør op med den traditionelle forståelse af stress, som en ukontrollerbar tilstand, som vi ”rammes” af udefra og som vi ikke selv har indflydelse på.

Indhold:

 • Hvordan udvikles stress og hvordan kan vi forebygge?
 • Antallet af mennesker med stress stiger i samfundet og måden vi har forebygget stress på, kan ikke være god nok.
 • Gør vi som vi plejer, vil resultatet blive det samme!
 • Seneste forskning om stress – Vi ved noget andet idag.

Stressforebyggende kursus:
2+1 dag

Vores stressforebyggende kurser er baseret på den metakognitive psykologi og ProMind-modellen, som har vist sig yderst effektiv og skånsom ved både forebyggelse og behandling af stress. Den præsenterede viden på kurset, vil samtidig give medarbejderne mulighed for at udvikle en fælles reference og et sprog, der skaber de bedste forudsætninger til, at forebygge stress og styrke samarbejdet. En sund mental trivsel hos medarbejderne øger effektiviteten og nedbringer sygefravær.

Undersøgelser viser, at en tidlig stressforebyggende indsats, er afgørende for både medarbejdernes mentale trivsel og effektivitet. Stress medfører både personlige konsekvenser for den enkelte og økonomiske omkostninger for virksomheden. Antallet af mennesker med stress stiger i samfundet og måden vi har behandlet stress på indtil videre kan ikke være god nok. Der er noget vi må gøre anderledes.

ProMind anskuer stress på en helt ny måde, baseret på den metakognitive psykologi og de seneste 20-30 års forskning i årsager til stress.

Vi ved nu, gennem solid forskning, at specifikke tankeprocesser fører til stress – og fortsætter vi med at gøre det samme, vil vi få det samme reslutat. Den strategi vi anvender til at håndtere vores tanker, bliver afgørende for, om vi udvikler stress eller ej. Det kan forklare hvorfor nogle mennesker kan blive lige så stresset over få opgaver som 100 opgaver.

Den metakognitive metode og ProMind-modellen skaber tilsammen de bedste forudsætninger for medarbejderen til, at forebygge stress og psykisk mistrivsel – og til generelt at håndtere de uundgåelige udfordringer i livet, hvad enten de er arbejds relaterede eller forårsaget af private omstændigheder. De metakognitive teknikker og ProMind-modellen eliminerer de stressfremkaldende tankeprocesser. 

Skab en ny “kultur” med ProMind-modellen:

 • Fokus på muligheder, løsninger og handlinger.
 • Accept af det der ikke kan ændres på, og som må betragtes som et vilkår.
 • Læring drages ud af tidligere erfaringer.
 • Energi og ressourcer anvendes konstruktivt og målrettet.

Resultat: Medarbejdere med sund mental trivsel, styrkelse af samarbejdet og medarbejderne imellem.

ProMind og den metakognitive teori, gør op med den traditionelle forståelse af stress som en ukontrollerbar tilstand, som vi ”rammes” af udefra og ikke selv har indflydelse på.

Deltagerne på vores stressforebyggende kursus, vil tilegne sig viden om stress og effektive simple redskaber til, at forebygge udvikling af stress.

Efter de 2 første sammenhængende undervisningsdage, vil der gå ca. 3-4 uger før medarbejderne igen mødes til 3. og sidste undervisningsdag. I perioden er det tiltænkt, at medarbejderne skal træne og integrere metakognitive metoder og ProMind- Modellen.

Ligeledes er der særlig vægt på støtte og opfølgning af korrekt anvendelse af stressforebyggende redskaber, og på succesfuld effekt af metoden.

Undervisning foregår i tidsrummet 8.30-15.30 og kan foregå hos virksomheden eller i ProMinds lokaler, Gl. lyngvej 2 (Sunpark) 4600 Køge. Der vil være morgenmad fra 8.30-9.00.

Pris for deltagelse: 4.600, – pr. medarbejder, ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning; Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe/the, frugt og kage.

Vil du høre nærmere om ProMinds stressforebyggende kursus, kontakt Pia Teubert, tlf. 2782 0642

2-Dages Kursus: Langtidsholdbar i jobbet

Indhold af kurset og datoer for opstart af næste hold, vil snarest fremgå på siden.

Individuel Metakognitiv Stressbehandling

Når en medarbejder er stressramt er det afgørende med en effektiv indsats, for at hjælpe medarbejderen på benene igen.

Når en medarbejder er stressramt er det afgørende, med en hurtig og effektiv indsats, for at hjælpe medarbejderen på benene igen og tilbage på arbejdspladsen.

Undersøgelser viser at jo længere tid en medarbejder går sygemeldt, jo sværere bliver det at vende tilbage. Det medfører både personlige konsekvenser for den enkelte og økonomiske omkostninger for virksomheden.

Stresskurven i samfundet stiger og måden vi har behandlet stress på indtil nu, kan ikke være god nok. Der er brug for at gøre noget anderledes.

ProMind anskuer stress på en helt ny måde, baseret på den metakognitive psykologi og de seneste 20-30 års forskning, i årsager til stress.

Vi ved nu gennem solid forskning, at særligt én type tankeproces fører til stress. Gør vi som vi plejer vil vi få de samme følelser og tilstande – resultatet bliver det samme.

Den strategi vi anvender i et forsøg på at håndtere vores tanker, bliver afgørende for om vi udvikler stress eller ej. Det kan forklare hvorfor nogen mennesker, kan blive lige så stresset over få opgaver som flere opgaver.

Det er altså vores tænkning der skaber problemer..

ProMind og den metakognitive tilgang gør op med den traditionelle forståelse af stress som en ukontrollerbar tilstand, som vi ”rammes” af udefra og som vi ikke selv har indflydelse på.

ProMind har mange års erfaringer med at hjælpe mennesker med stress, ud fra flere forskellige psykologiske tilgange og teorier. Vi har en klar oplevelse af, at den metakognitive tilgang og metoder er yderst effektive

Hvad opnår medarbejderen?

ProMind har udviklet en model med fokus på løsninger og handlinger, og med formålet, at eliminere de stressfremkaldende tankeprocesser. ProMind-modellen og den metakognitive psykologi skaber til sammen de bedste forudsætninger til at forebygge stress  – og til generelt at håndtere de uundgåelige udfordringer i livet, hvad enten de er arbejdsrelateret eller forårsaget af private omstændigheder. 

Vi kan ikke styre hvad der sker omkring os, men vi indflydelse på hvordan det skal påvirke os..

 • Med et metakognitiv forløb vil medarbejderen tilegne sig en viden og effektive simple redskaber til, at kontrollere de tankeprocesser, der fører til stress. 
 • Medarbejderen vil opleve, at anvende sin tid mere hensigtsmæssigt, slipper de ting, som ikke står til at ændre og begynder at handle på de ting og omstændigheder, som der kan ændres.
 • Medarbejderen opbygger mental styrke, bliver mere handlekraftig og får energi og overskud tilbage.

ProMind har flere års erfaringer i at hjælpe mennesker med stress, angst og depression ud fra flere forskellige psykologiske tilgange og teorier. Vi har en klar oplevelse af, at terapi og coaching ud fra den metakognitive tilgang er yderst effektiv.

Priser på individuel metakognitiv terapi og stresscoaching

Typisk vil 5 behandlinger med metakognitiv stresscoaching være nok til, at medarbejderen føler sig stressfri. Et forløb med 5 behandlinger kan anvendes indenfor en periode på 3 mdr. De første 2-3 behandlinger vil ofte være med 1 uges mellemrum.

5 sessioner med metakognitiv stresscoaching af 1-1½ times varighed, ialt kr. 4.750,00 ekskl. moms.

Vil du høre nærmere om metakognitiv stressbehandling i forhold til en stressramt medarbejder, kontakt Pia Teubert, tlf. 2782 0642

Scroll to top