Velkommen til ProMind

Specialister i forebyggelse og behandling af stress.

Vi arbejder ud fra den metakognitive teori og den nyeste forskning i årsagen til, at nogle mennesker udvikler stress og psykisk mistrivsel, mens andre ikke gør.

Vi går ikke på kompromis med effektivitet og har flere års erfaringer i arbejdet med mennesker der udfordres af stress, angst og depression, samt hvilke metoder der har vist sig mest effektive.

ProMind tilbyder uddannelser, kurser, individuel terapi og stresscoaching baseret på den metakognitive psykologi og ProMind-Modellen.

Vi arbejder ud fra veldokumenterede metoder og holder os løbende opdateret med nyeste forskning.

“De bedste kort på hånden” – Til håndtering af livets tanker, følelser og udfordringer.

Pia Teubert

Metakognitiv terapeut - Underviser

Uddannelsesbaggrund: 

 • Stud. Neokognitiv psykoterapeut, Neokognitiv Instistut.
 • Certificeret Neokognitiv terapeut med speciale indenfor metakognitiv terapi – Metakognitiv uddannelse level 1,  Neokognitiv Institut.
 • Akademie uddannelsen Kognitiv coaching i organisationer, Evocazion.
 • Certificeret MindStrain stresscoach, MindStrain.
 • Certificeret NLP og Hypnoseterapeut, Hypnoseskolen.
 • Akademie uddannelsen Kommunikation i praksis, Evocazion.
 • Akademie uddannelsen Teamledelse/coaching, Evocazion.
 • Uddannelsesforløb i Empowermentorienteret mentorarbejde, Proffessionshøjskolen Metropol.
 • Uddannelsesforløb i DAT (Dialektisk adfærdsterapi), Casper Aaen.
 • Certificeret Hypnotisør og hypnoseterapeut, Institut for avanceret hypnose.
 • Stressforløsning og fastlåste mønstre, Edel Hougaard.
 • Social og sundhedsassitent, Social og sundhedsskolen Brøndby.

Erhvervserfaring:

 • Ejer af ProMind. Speciale i stress og mental trivsel – underviser – metakogntiv terapeut og stresscoach.
 • Underviser, coach/konsulent, Matchgruppen. Individelle udviklingsforløb og gruppeforløb med formålet, at knytte borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Underviser på særlige tilrettelagte udviklings- og beskæftigelsesrettet forløb, stress, angst og depression. Målgruppe: Psykisk sårbare med psykiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker og borgere med tilgang til bande-relateret og kriminelle miljøer.
 • Selvstændig med egen klinik – Hypnose og hypnoterapi.
 • Teamleder, Krogstenshave Plejecenter.
 • Social og sundhedsassistent, Medicinsk og hepatologisk afdeling, psykiatrisk lukket afsnit, Gentofte Hospital.

For yderligere detaljer af Pias uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, henviser vi til Pia Teuberts profil på erhvervsnetværket LinkedIn.

Jeg har flere års erfaringer i arbejdet med mennesker med psykiske udfordringer, så som stress, angst og depression og motiveres af, at hjælpe mennesker med håndtering af livets uundgåelige udfordringer.

Pia er underviser på ProMinds metakognitive kurser og uddannelser, afholder stressforebyggende kurser til medarbejdere ude virksomheder, og praktiserer individuel metakognitiv terapi og stresscoaching.

Jeg brænder for at bidrage med, at gøre den forskel for mennesker, der kan bane vejen for psykisk trivsel og succesoplevelser. Særlige sårbare unge og voksne har mit fokus.

Ligeledes er en af mine “kæpheste” rollen som facilitator og i processen fra idé til virkelighed

Carsten Sørensen

Konsulent - Coach - Iværksætter

Uddannelsesbaggrund: 

 • Certificeret ProMind Coach (Metakognitiv coach)
 • Certificeret coach og mentor, Nordahl Academy.
 • Uddannelsesforløb SSP-Konsulent.
 • Uddannelsesforløb i Empowermentorienteret mentorarbejde, Proffessionshøjskolen Metropol.
 • Uddannelsesforløb i DAT (Dialektisk adfærdsterapi), Casper Aaen.
 • Kursus, “Den motiverende samtale”.
 • Diverse kurser indenfor misbrugsproblematikker.

Erhvervserfaring:

 • Ejer af ProMind
 • Iværksætter, idé/-forretningsudvikler og investor.
 • Ejer af Matchgruppen (social virksomhed)
 • Coach/konsulent, Matchgruppen. Individuelle udviklingsforløb med formålet, at knytte borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Målgruppe: Psykisk sårbare med psykiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker og borgere med tilgang til banderelateret og kriminelle miljøer. Supervisor – specialiserede ydelser til jobcentre.
 • Ejer af D-K Integration (social virksomhed med speciale i integration, social kontrol, kulturelle og religiøse udfordringer).
 • Coach/mentor, Samfocus.
 • Distriktchef, Unigros.
 • Konsulent, Scanchoko.
 • Fagkonsulent, DKI/Bunzl.
 • Butikchef, Super Brugsen, Maribo.
 • Salgchef, Maribo Bryghus.

Detaljer og yderligere uddybning af Carstens uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, henviser vi til Carstens profil på erhvervsnetværket LinkedIn.

Min tidligere baggrund i erhvervslivet, har været indenfor salg og ledelse. Det blev dog tydeligt for mig, at min interesse og motivation, mere var rettet mod personlig udvikling og mental trivsel hos medarbejderne, og som senere udviklede sig til, at jeg idag beskæftiger mig med præcis det der giver mening. 

Per Skytte

Konsulent - Coach - Iværksætter

Erhvervserfaring:

 • Ejer af ProMind
 • Iværksætter, idé/-forretningsudvikler og investor.
 • Ejer af Matchgruppen (social virksomhed)
 • Coach/konsulent, Matchgruppen. Individuelle udviklingsforløb med formålet, at knytte borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Målgruppe: Psykisk sårbare med psykiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker og borgere med tilgang til banderelateret og kriminelle miljøer. Supervisor – specialiserede ydelser til jobcentre.
 • Ejer af D-K Integration (social virksomhed med speciale i integration, social kontrol, kulturelle og religiøse udfordringer).
 • Coach/mentor, Samfocus.
 • Butikchef, Silvan Karslunde, Hillerød, Roskilde, Jönkøping (Sverige), Eskelstuna (Sverige). 
 • Souschef, Bauhaus Næstved.
 • Forsvaret, FN soldat.

Uddannelsesbaggrund: 

 • Certificeret coach og mentor, Nordahl Academy.
 • Uddannelsesforløb i Empowermentorienteret mentorarbejde, Proffessionshøjskolen Metropol.
 • Uddannelsesforløb i DAT (Dialektisk adfærdsterapi, Casper Aaen.
 • Ledelse, DiSC profil.
 • FN soldat – Konstabel, Forsvaret.

Detaljer og yderligere uddybning af Pers uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, henviser vi til Pers profil på erhvervsnetværket LinkedIn.

Jeg har flere års erfaringer i arbejdet med mennesker med psykiske udfordringer, diagnoser og misbrugsproblematikker. Jeg brænder for, at hjælpe mennesker med “de bedste kort på hånden”, til håndtering af livets tanker, følelser og udfordringer.

Janni er underviser og metakognitiv ProMind coach på individuelle udviklingsforløb og gruppeforløb. Ligeledes er hun en del af ProMinds tilknyttede mentorordning.  

Janni Christensen

Konsulent - Coach - Mentor

Erhvervserfaring.

 • Metakognitiv Coach/mentor, ProMind.
 • Konsulent/mentor, Matchgruppen.
 • – Målgruppe: Psykisk sårbare unge og voksne med psykiatriske diagnoser og misbrugsproblematikker.
 • Støtte- og kontaktperson, Greve Kommune.
 • Konferenceansvarlig, Hotel Square Copenhagen.
 • Pædagogisk medarbejder, Elsehus Karlslunde.
 • Social- og sundhedshjælper, Margrethecenteret, Maribo.
 • Håndboldtræner, Vesterborg Gymnastikforening

Uddannelsesbaggrund:

 • Certificeret ProMind Coach (Metakognitiv coach)
 • Uddannelsesforløb i DAT (Dialektisk adfærdsterapi), Casper Aaen.
 • Den sociale Højskole, Odense. Skolen for sundhedsuddannelser, Storstrøms amt –
 • Social og sundhedshjælper. 

Detaljer og yderligere uddybning af Jannis uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, henviser vi til Jannis profil på erhvervsnetværket LinkedIn.

Jeg motiveres af at hjælpe mennesker, med at håndtere stærke følelser, som ellers ofte kan føre til uhensigtsmæssig adfærd og problemer i relationer, både privat, under uddannelse og på arbejdsmarkedet.

At kunne føre en god dialog, kan have afgørende betydning for sunde relationer.

Christian Kejser

COACH - KONSULENT - UNDERVISER

Uddannelsesbaggrund: 

 • Certificeret underviser i Angermanagement/vredeshåndtering.
 • Uddannelsesforløb i empowermentorienteret mentorarbejde. Professionshøjskolen Metropol.
 • Diplomleder, ledelse, Probana Buisness School.
 • Militæret, udstationeret FN soldat.
 • Uddannelse, Kontor all-round.

Erhvervserfaring:

 • Underviser/konsulent, ProMind. Individuelle og gruppeforløb i Angermanagement/vredeshåndtering.
 • Underviser, Coach/konsulent, Matchgruppen, Individuelle udviklingsforløb og gruppeforløb med formålet, at knytte borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Underviser på Angermanagement/vredeshåndtering/konfliktløsning.
 • Varehuschef, XL-Byg, Kastrup.
 • Butikschef, Arca, Rødovre.
 • Afdelingsleder, SILVAN, Kbh. NV
 • Butikschef, Jem og fix, Køge.
 • Afdelingsschef, Bauhaus, Taastrup.
 • Udstationeret FN soldat i tidligere Jugoslavien.

Detaljer og yderligere uddybning af Christians uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, henviser vi til Christians profil på erhvervsnetværket LinkedIn.

Persondatapolitik

 

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, hvordan ProMind behandler
personoplysninger og, om hvilke rettigheder den registrerede har i henhold til
databeskyttelsesforordningen.


ProMind behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
regler herfor. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af de persondata, som du giver os.
Vi beskytter dine personoplysninger og behandler dem forsvarligt.


Ved persondata/personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller
identificerbar fysisk person.


Ved behandling forstås bl.a. indhentning, brug, opbevaring og deling af data, m.v. jf.
databeskyttelsesforordningen.

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er
beskrevet i databeskyttelsesforordningen.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige. Hvis du er henvist til et forløb
hos ProMind via en kommune eller en virksomhed, er denne den dataansvarlige.


Når du henvises til os via en offentlig myndighed, typisk en kommune, så er det den henvisende
myndighed, der er dataansvarlig og bestemmer, med hvilket formål og hvordan dine data skal behandles i ProMind.


Hvis du vil benytte en eller flere af dine rettigheder angående behandling af persondata, skal du kontakte
den henvisende myndighed, som herefter forventeligt vil sende din anmodning videre til os.


Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gennemføre forløbet hos ProMind i
overensstemmelse med den kontrakt, vi har indgået med den henvisende myndighed.
Behandlingen sker desuden i forlængelse af kommunens myndighedsudøvelse og de retslige forpligtelser,
der følger hermed.


Der er truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte og minimere data. ProMind foretager behandling af almindelige oplysninger om dit forløbs type, periode, mål, indhold,
progressionsmåling og effekt, oplysninger om og vurderinger af dine kompetencer og
arbejdsmarkedsparathed.


Desuden har vi oplysninger om CPR-nr. og evt. strafbare forhold samt målgruppekarakteristika, herunder
eventuelle oplysninger om helbred.
Personoplysningerne er videregivet fra henvisende myndighed, fra dig selv, indhentet med dit samtykke fra
tredjepart.

Opbevaring og overførelse af Personoplysninger opbevares i 5 år fra forløbets afslutning for at opfylde
bogføringslovens bestemmelser, som gør sig gældende på området, eller så længe formålet hermed er
gældende.


Personoplysninger opbevares i Danmark og videregives ikke.
ProMind videregiver kun persondata til den henvisende myndighed, som er dataansvarlig, samt til
vores leverandører af it-systemer.


Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til ProMind ( sikkermail@promind.dk )

Scroll to top