Effektiv behandling af stress, angst og depression med metakognitiv metode og ProMind-modellen

Vælger du en metakognitiv uddannelse kan du både hjælpe andre - og dig selv

Uddannelser

Certificeret ProMind Coach

Med hovedvægt på Metakognitiv metode og ProMind-Modellen.

 • På uddannelsen vil du med udgangspunkt i den Metakognitive psykologi og ProMind-Modellen, tilegne dig viden og redskaber til, på en skånsom og effektiv måde, at reducere eller eliminere psykisk mistrivsel.
 • Uddannelsen bygger på de sidste 20 års forskning i årsagen til, at nogle mennesker udvikler psykiske mistrivsel og andre ikke gør.
 • På uddannelsen præsenteres du for en unik sammensat redskabskasse af teknikker og metoder, som gør det muligt for dig, at målrette din coaching til individuelle problematikker, udvikling – og indsatsområder.
 • Som et positivt tillæg giver uddannelsen dig samtidig mulighed for, at skabe de bedste forudsætninger for dig selv, til mestring af livets tanker, følelser og udfordringer.

Læs mere om uddannelsen ved åbne kasserne nedenfor:

 • En uddannelse med hovedvægt på metakognitiv psykologi og metode, hvis veldokumenteret teori bygger på de seneste 20-30 års forskning i årsager til psykisk mistrivsel. 
 • Metakognitiv metode er en nyere psykologisk retning, der har vist sig særlig effektiv til afhjælpning af psykisk mistrivsel, som stress, angst og depression. 
 • Metakognitiv psykologi gør op med den traditionelle forståelse af stress, angst og depression som ukontrollerbare tilstande, vi ikke selv har indflydelse på – Vi har i høj grad indflydelse.
 • Stresskurven i samfundet stiger, og måden vi har behandlet stress på indtil videre, kan ikke være god nok. Der er brug for at vi gør noget andet, og metakognitiv metode viser lovende resultater. 
 • ProMind anskuer stress og psykisk mistrivsel på en ny måde, baseret på den metakognitive psykologi og den seneste forskning i årsager til stress og psykisk mistrivsel. Vi ved nu gennem solid forskning, at overtænkning af særlige typer tankeprocesser fører til stress. Den strategi vi anvender i et forsøg på at håndtere vores tanker, bliver afgørende for, om vi f.eks. udvikler stress, angst eller depression. ”Alle har negative tanker, men ikke alle udvikler psykiske lidelser” – Professor Adrian Wells
 • Det handler ikke om hvad vi tænker, men måden vi responderer på vores tanker, der skaber problemer.
 • Den metakognitive metode adskiller sig fra den måde man traditionelt set har arbejdet med psykiske udfordringer på, hvor vi igennem mange år har vendt, drejet og analyseret vores fortids hændelser. For mange er det en lettelse, fordi de ikke orker at røre rundt i “gryderetten” af alt det svære og tidligere traumatiske oplevelser.
 • Den metakognitive teori har ikke fokus på “hvorfor”, og vi behøver ikke at forstå vores fortid for at få det bedre, eller at arbejde på at erstatte negative tanker med positive.
 • Metakognitiv teori bygger på den forskningsbaseret præmis, at vi får det bedre når vi lærer at gøre mindre med vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser.
 • Du vil på uddannelsen få en grundig indføring i den metakognitive teori og metode, og der er særlig vægt på, at du bliver fortrolig i anvendelsen af de redskaber og teknikker du bliver præsenteret for.
 • Enhver teori har dog sine begrænsninger. Baseret på, og på baggrund af vores flere års erfaringer i arbejdet med mennesker med psykiske udfordringer, og sammenholdt med de metoder der har vist sig mest effektive, har ProMind udviklet og sammensat “ProMind-Modellen”.
 • ProMind-Modellen består bl.a. af: 1. Et coaching værktøj med afsæt i den metakognitive metode, og som har til formål, at skabe et let tilgængeligt og struktureret overblik over metakognitive redskaber, teknikker og anvendelsesmuligheder. 2. En metode der skånsomt og effektivt leder klient/borger til et fokus på løsninger og handlinger. Det er ligeledes en metode der udvikler selvansvar, selvunderstøttende tænkning og baner vejen for mere hensigtsmæssige mestringstrategier og succesoplevelser. 3. En konkret, struktureret og målrettet handlingsplan, der støtter klient/borger til, at handle på det klient/borger har indflydelse på, og til at give slip på dét, der ikke kan ændres på, og som må betragtes som et vilkår – Fra passiv til aktiv medspiller i eget liv.
 • Du præsenteres for en unik sammensat redskabskasse af teknikker og metoder, som gør det muligt for dig, at afhjælpe psykisk mistrivsel og målrette din coaching til individuelle problematikker, indsats- og udviklingsområder.
 • Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil hjælpe mennesker med stress, angst (Generaliseret angst) og depression, og psykisk mistrivsel generelt.
 • Med den viden og de redskaber du bliver præsenteret for, vil du samtidig skabe de bedste forudsætninger for dig selv, til håndtering af livets tanker, følelser og udfordringer.

Metakognitiv metode og ProMind-Modellen

De “bedste kort på hånden” til mestring af livets tanker, følelser og udfordringer

 • Mental styrke og robusthed.

TEORI – METODE – PRAKSIS.

Modul 1 (3 dage)

 • Introduktion til Metakognitiv psykologi og teori af Professor Adrian Wells.
 • Hvor adskiller teorien sig fra andre psykologiske retninger?
 • Metakognitiv tilgang til psykisk helbred.
 • Tanker, tankernes natur og spontane “triggertanker”. 
 • Niveauer af tænkning, objektniveau/metaniveau.
 • Grundig indføring i den metakognitive teori og forståelse af hvad, der specifikt i flg. denne, er årsag til psykisk mistrivsel, herunder CAS – Cognitive attentional syndrome (Det kognitive opmærksomhedssyndrom) 
 • Hvad er formålet med metakognitiv terapi og stresscoaching?
 • Destruktive tankeprocesser og uhensigtsmæssige mestringsstrategier.
 • De bagvedliggende årsager til psykisk mistrivsel.
 • Metakognitioner og metakognitionernes betydning for vedligeholdelse af psykisk mistrivsel.
 • Sokratisk dialog og spørgeteknikker.
 • Rollen som coach – “De gyldne regler”.
 • Mødet med psykisk sårbare borgere/klienter.
 • Stress – Viden og seneste forskning.
 • Den traditionelle forståelse for stress vs. den metakognitive forståelse for stress.
 • Sund og usund stress – Stressreaktioner.
 • Indføring i Metakognitiv sagsformulering til stress, angst og depression.

Modul 2 (3 dage)
Metakognitiv terapi og stresscoaching:

 • Den metakognitive  “værktøjskasse”-  Metakognitive teknikker og metoder. 
 • Detached Mindfulness (at lære klienten/borgeren, at forholde sig neutralt til vores uundgåelige triggertanker).
 • Opmærksomhedstræning (at øge klienten/borgerens metakognitive bevidsthed, samt bevidstheden om, at vi har et valg, i forhold til, hvor vi retter vores opmærksomhed).
 • Omstrukturering af metakognitioner.
 • Angst og angstens natur.
 • Generaliseret angstlidelse (GAD)
 • Panikangst.
 • Helbredsangst/sygdomsangst.
 • Metakognitionernes betydning for vedligeholdelse af angst.
 • Indføring i ProMind-Modellen – En metode der støtter klienten/borgeren til, at handle på det der ikke fungerer i livet, og til at slippe dét, der ikke kan ændres på.
 • Metodetræning og gruppesupervision.

Modul 3 (3 dage)

 • Vi arbejder videre med metakognitionernes betydning for vores psykiske trivsel, og omstrukturering af disse.   
 • Depression og depressive tilstande. 
 • Den metakognitive anskuelse af depression.
 • Reaktionsmønstre ved depression.
 • Træning: Metakognitiv “redskabskasse”, stresscoaching og ProMind-Modellen.
 • Opsummering, metodetræning og gruppesupervision.
 • Udlevering af eksamensopgave.

Modul 4 (1 dag)

Metodetræning/ gruppesupervision.

Certificering til ProMind Coach (Metakognitiv coach).

Læs mere om Den Metakognitive psykologi og ProMind-Modellen

Datoer for igangværende hold med opstart september 2021: (Lukket for tilmelding). 10 intensive undervisnings-dage fordelt på 4 moduler. Modul 1: 22.-23.-24. september. Modul 2: 13.-14.-15. oktober. Modul 3: 24.-25.-26. november. Modul 4: 17. december 2021. Mødetidspunkt: Alle dage fra 8.30-15.30. 

Datoer for næste hold på uddannelsen:

Opstart Januar 2022: 10 intensive undervisnings-dage fordelt på 4 moduler. Modul 1: 12.-13.-14. januar. Modul 2: 9.-10.-11. februar. Modul 3: 9.-10.-11. marts. Modul 4: 25 marts. Mødetidspunkt: Alle dage fra 8.30-15.30. 

Tilmelder du dig inden 15. December 2021, vil du opnå en rabat på 3.000,-.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til relevant sundheds- og pædagogisk personale og fagfolk, eller til dig, der ønsker at bevæge dig i den retning.

Du arbejder måske som coach, mentor, støttekontaktperson, vejleder/rådgiver, social konsulent, eller i andre funktioner, hvor du har brug for konkrete og let anvendelige værktøjer til, i dit daglige professionelle virke, at præge unge og voksne til psykisk trivsel og positiv udvikling. Det kan også være at du driver en social virksomhed, med fokus på opkvalificering af dine medarbejder.

Praktisk
Uddannelsen indeholder 10 dages intensiv undervisning fra 8.30 til 15.30 (der vil være morgenmad fra 8.30-9.00) fordelt på 4 moduler. I prisen inkluderer morgenmad, frokost og eftermiddags te/kaffe, kage og frugt. Der skal forventes hjemmeopgaver, selvlæsning og træning i studiegrupper mellem hvert modul. Undervisning vil foregå i Greve, Håndværkerbyen 7. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen og du vil efter bestået eksamen modtage et bevis med titlen Certificeret ProMind coach (Metakognitiv coach).

Pris for uddannelsen er 19.680, ekskl. moms – inkl. morgenmad, frokost og eftermiddags te/kaffe, kage og frugt, undervisningsmateriale og certificering. Tilmelder du dig inden 15. december, vil prisen for uddannelsen med opstart 12. januar 2022 være 16.680,- ekskl. moms – inkl. forplejning.

Du har mulighed for, at betale beløbet over 3. rater. Den første rate indbetales 14 dage før første modul og sidste rate, før du møder på sidste modul. Tilmelding er bindende og du er sikret en plads på uddannelsen når første rate, 14 dage før uddannelsens start, er indbetalt. Beløbet indbetales til konto: 6520 2692634, Lollands Bank.

Fordele: Har du gennemført en uddannelse hos ProMind, har du mulighed for uden omkostninger for dig, at deltage på supervisions og trænings-aftener 4 gange årligt. Du vil ligeledes få adgang til “ProMind Training”, et netværk og lukket sparringsgruppe. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret med datoer for træningsaftener. Tilmelding er nødvendigt.

Mulighed: Via en bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale for uddannelsen, mod at modregne dette i din bruttoløn, hvilket ofte kan spare dig for det halve. Du kan læse mere om ordningen på SKAT´s hjemmeside. 

Klik her for at tilmelde over e-mail

Vil du høre nærmere om uddannelsen, tag kontakt via e-mail eller ring til underviser Pia Teubert på tlf. 2782 0642.

Kommende og igangværende hold

Certificeret ProMind Coach

Med hovedvægt på Metakognitiv metode og ProMind-Modellen.

Næste hold-opstart: 12. januar 2022

Tilmeld via e-mail

Opnå rabat på 3.000,- ved tilmelding inden 15. december 2021.

Deltagere fra Socialcenter “Broen” i Hvidovre: Vibeke, Filine og Thomas.

“Vi anvender Metakognitiv metode og ProMind-Modellen på borgere med forskellige problematikker og psykiske udfordringer, og det er effektive redskaber”.

Vil du høre nærmere om vores uddannelser, tag kontakt via e-mail eller ring til underviser Pia Teubert på tlf. 2782 0642.

Certificeret ProMind Mastercoach

Forudsætning for optagelse på uddannelsen: At du er uddannet “Certificeret ProMind Coach”.

 • På uddannelsen vil du få en grundig viden og en dybere metakognitiv forståelse for psykiske lidelser og vedligeholdelsesfaktorer, specifikt i forhold til OCD (Obsessive Compulsive Disorder), Socialangst, PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) og Borderline (Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse). 

Næste hold: 14.+15. januar, 28.+29. januar, 11.+12. februar 2022. Alle dage fra 16-21.00 

Uddannelsen til Metakognitiv Mastercoach

Forudsætning for optagelse på uddannelsen: At du er uddannet “Certificeret Metakognitiv coach”.

 • Nærmere beskrivelse vil snarest fremgå på siden.

Læs mere om Den Metakognitive psykologi og ProMind-modellen

Nærmere beskrivelse af indhold på moduler, vil snarest fremgå på siden.

Modul 1 (2 dage):

Modul 2 (2 dage)

Modul 3 (2 dage)

Uddannelsen varer i alt 6 dage med intensiv undervisning og der må forventes hjemmeopgaver og selvlæsning. Der vil ca. gå 3-4 uger mellem hvert modul. Imellem modulerne er det tiltænkt, at deltagerne skal træne og integrere metakognitive redskaber, teknikker og ProMind-Modellen.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen og du vil efter bestået eksamen modtage et bevis med titlen ”certificeret Metakognitiv master coach”.

Undervisning foregår i tidsrummet 16.00-21.00 i ProMinds lokaler i Køge, Gl. lyngvej 2 (Sunpark). 

Pris for deltagelse: 8.650, – pr. person. Prisen er inkl. et aftensmåltid, the, kaffe, frugt og kage.

Deltager du som virksomhed, er prisen ekskl. moms.

Tilmelding er bindende og du er sikret en plads på uddannelsen når beløbet er indbetalt senest 14 dage før uddannelsens start. Beløbet indbetales til konto: 6520 2692 2692634, Lollands Bank. Vil du høre nærmere om uddannelsen til metakognitiv stresscoach, kontakt Pia Teubert, tlf. 2782 0642.

Datoer for næste hold på uddannelsen til Certificeret Metakognitiv Mastercoach: Modul 1: 20.-21. maj 2021. Modul 2: 3.-4. juni 2021. Modul 3: 17.- 18. juni 2021.

Tilmeld dig evt. vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret med datoer vores uddannelser. 

Har du gennemført en uddannelse hos ProMind, har du mulighed for uden omkostninger for dig, at deltage på supervisions og trænings-aftener 4 gange årligt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret med datoer for disse. Tilmelding er nødvendigt.

Målgruppe

Kommende og igangværende hold

Certificeret ProMind Mastercoach
Næste hold-opstart: 14. januar 2022.
Tilmeld via e-mail

Vil du høre nærmere om vores uddannelser, tag kontakt via e-mail eller ring til underviser Pia Teubert på tlf. 2782 0642.

Bliv opdateret med det sidste nye

Nyhedsbrev

Kurser

Stressforebyggende kursus 2+1 dag

– Er ligeledes yderst effektiv ved angst og depression

 • Hvorfor udvikler nogle stress og andre ikke?
 • Særligt én type tankeproces fører til stress, og bliver du ved at gøre det samme, får du det samme resultat!
 • Forebyg stress effektivt med Metakognitiv psykologi og ProMind-Modellen
 • Skab de bedste forudsætninger for dig, til at håndtere livets udfordringer.

Den metakognive tilgang.

Der er effektiv hjælp at hente med den metakognitive tilgang, som indtil nu har vist lovende resultater, især ved tilstande og lidelser som stress, angst og depression. Den metakognitive teori bygger på de sidste 20-30 års banebrydende forskning i årsager til psykisk mistrivsel. Forskningen viser, at årsagen til langt de fleste psykiske udfordringer skyldes en overtænkning af grublerier og bekymringer, og ofte er vi ikke bevidste om tankerne. Vi kan også være bevidste om vores tænkning, og tro at de er en del af løsningen, eller vi kan vi have en oplevelse af, at vi ikke kan kontrollere dem. 

Når vi grubler, spekulerer, bekymrer os og vender og drejer vores tanker i timevis hver dag, har vi større risiko for at udvikle både stress, angst og depression, end hvis vi passivt observerer vores tanker og lader dem være. Ved psykisk mistrivsel, er vores tanker altså vores værste fjende. Grublerier og bekymringer forhindrer vores sinds naturlige evne til, at regulere sig selv. Det svarer lidt til at vi konstant “kradser” i et sår.

”Alle tror engang imellem på negative tanker, men ikke alle har psykiske lidelser”
– Professor Adrian Weels 

Vi har igennem mange år rørt rundt i en gryderet af endeløse analysereringer af vores fortid, i et forsøg på at finde svar eller opnå forståelse for vores følelsesmæssige tilstande og adfærd. Vi har ligeledes forsøgt at ændre de negative tanker til mere positive – og der har aldrig været flere mennesker med psykiske udfordringer.

Ophavsmanden af den metakognitive psykologi, Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester dokumenterer, at det hverken er mængden af opgaver, sorger, ulykkelige omstændigheder, negative eller triste tanker, der i sig selv gør os stressede eller deprimeret, men det gør i stedet den måde, vi håndterer vores tanker på.

En vedvarende tænkning med et øget selv-fokus på vores humør og symptomer leder os ind i en negativ tankespiral, og med konsekvensen psykisk mistrivsel og vedligeholdelse af angst. Vi kan ikke gå og mærke efter om vi har det godt, uden også at mærke efter om vi har det dårligt – du mærker det du leder efter! Forskningen bag metoden viser, at den meget brugte selvanalyse og “mærken efter” fastholder os i psykisk mistrivsel. 

Vi er med på, at der kan være meget svære livs-omstændigheder og urimelige krav til opgaver på en arbejdsplads, men trods dette, har du indflydelse på din trivsel.

Den metakognitive tilgang gør op med den traditionelle forståelse af stress, angst og depression som ukontrollerbare tilstande, som vi ”rammes” af udefra og som vi ikke selv har indflydelse på. Med den metakognitive teori bliver det tydeligt for dig, at det ikke er ydre omstændigheder eller andre mennesker der er afgørende for din trivsel. Vi kan ikke styre hvad der sker omkring os, men vi har i høj grad indflydelse på hvordan det skal påvirke os.

Den metakognitive terapi adskiller sig fra den måde man traditionelt set har arbejdet med psykiske udfordringer. For mange er det en kæmpe lettelse, fordi de ikke længere orker at røre rundt i “gryderetten” af alt det svære og tidligere traumatiske oplevelser. 

I et metakognitiv forløb har vi ikke fokus på “hvorfor” og vi behøver ikke at forstå vores fortid, for at få det bedre eller at arbejde på, at erstatte negative tanker med positive. Metakognitiv teori bygger på den forskningsbaseret præmis, at vi får det bedre når vi lærer at gøre mindre med vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

“Uanset hvor overbevist du er om noget, hvor stor betydning vil det have for dig, hvis du ikke tænker på det?”

Hvad opnår du med ProMinds stressforebyggende kursus ?

ProMind har udviklet en metode med et fokus på løsninger og handlinger, og med formålet at stoppe den negative tankespiral, der ellers ville udløse psykisk mistrivsel. Sidder du fast i en negativ tankespiral, kan du blive handlingslammet, har svært ved at se muligheder, samt handle på det du kan have indflydelse på, trods omstændigheder. ProMind-Modellen og den metakognitive teori, skaber til sammen de bedste forudsætninger for dig til, at forebygge stress og psykisk mistrivsel – og til generelt, at håndtere livets uundgåelige tanker, følelser og  udfordringer.

 • Med et metakognitiv stressforebyggende kursus vil du tilegne dig en viden og effektive simple redskaber til, at kontrollere de tankeprocesser, der fører til psykisk mistrivsel. Du kan faktisk lære blot at lade dine tanker være, og gøre så lidt med dem som muligt og hermed undgå, at de styrer dig. Hvis du gør som du plejer vil du få det samme resultat! 
 • Du vil opleve, at du anvender din dyrebare tid mere hensigtsmæssigt, slipper de ting, som ikke står til at ændre og begynder at handle på de ting og omstændigheder, som du kan ændre.
 • Du opbygger mental styrke, bliver mere handlekraftig og får din energi og dit overskud tilbage.

ProMind har flere års erfaringer i at hjælpe mennesker med stress, angst og depression ud fra forskellige terapeutiske metoder. Vi har en klar oplevelse af, at den metakognitive tilgang er yderst effektiv ved både forebyggelse og behandling af stress, angst og depression.

Prisen på ProMinds stressforebyggende kursus er kr. 4.600,00. Som privatperson er prisen inkl. moms og repræsenterer du en virksomhed pålægges moms.

I prisen inkluderer forplejning; Frokost, eftermiddags te/kaffe og kage.

Kurset foregår i vores lokaler i Køge, Gl. Lyngvej 2 (Sunpark), 4600 Køge.

Datoer for vores næste kursus vil snarest fremgå på siden.

Efter de 2 første sammenhængende undervisningsdage, vil der gå ca. 3-4 uger, før vi mødes igen til 3. og sidste undervisningsdag. I perioden er det tiltænkt at du, som deltager skal træne og integrere metakognitive redskaber og ProMind-Modellen.

Undervisning foregår i tidsrummet 8.30-15.30 i ProMinds lokaler i Køge, Gl. lyngvej 2 (Sunpark), 4600 Køge. Der vil være morgenmad fra 8.30-9.00.
Pris for deltagelse: 4.600, – pr. person. Prisen er inkl. forplejning; Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe/the, frugt og kage.
Vil du høre nærmere om ProMinds stressforebyggende kursus, kontakt  Pia Teubert, tlf. 2782 0642

Langtidsholdbar i jobbet - 2 dage

Et kursus der henvender sig til dig der arbejder med mennesker, og som vil skabe de bedste forudsætninger for dig selv, for at undgå at “brænde ud”. 

 • Empati kan dræne – det er et vilkår og samtidig et grundvilkår for, at arbejde med mennesker
 • Føler du dig relations-træt og drænet af dit arbejde? 
 • Forskning viser, at vi bliver påvirket fysiologisk af de mennesker vi er omkring
 • Du kan lære at træne en anden evne, som opvejer de følelsesmæssige konsekvenser af empati

ProMind møder dagligt yderst kompetente mennesker med de bedste intentioner om, at hjælpe andre, og som selv ender ud med at blive udbrændte. Det kan have alvorlige personlige og økonomiske konsekvenser. Bevidstheden om årsagen og redskaber til, at forebygge, kan gøre en afgørende forskel for dig og din mentale trivsel. I sidste ende, kan det betyde, at du fortsat kan blive i en funktion hvor du fortsat kan hjælpe andre. 

Indhold af kursus og datoer for næste kursus kommer snarest.

Metakognitiv terapi og stresscoaching

Den metakognitive behandling er yderst effektiv ved tilstande som stress, angst og depression

Kender du det?

 • Dine tanker kører i ring og du har svært ved at fungere i hverdagen?
 • Du har tendens til at spekulere dig selv ned i et ”sort hul”?
 • Du grubler over fortiden og bekymrer dig om fremtiden?
 • Du føler, at du har mistet kontrollen over dine tanker?
 • Du er træt og drænet for energi?
 • Du har tankemylder og føler dig “presset”?
 • Du har mistet overblikket over, hvad der skal til for at komme ud af situationen?
 • Det er svært at falde i søvn om aftenen?

Den metakognive tilgang.

Der er effektiv hjælp at hente med metakognitiv terapi og stresscoaching, som indtil nu har vist lovende resultater, især ved tilstande og lidelser som stress, angst og depression. Den metakognitive teori bygger på de sidste 20-30 års banebrydende forskning i årsager til psykisk mistrivsel. Forskningen viser, at årsagen til langt de fleste psykiske udfordringer skyldes en overtænkning af grublerier og bekymringer, og ofte er vi ikke bevidste om tankerne. Vi kan også være bevidste om vores tænkning, og tro at de er en del af løsningen, eller vi kan vi have en oplevelse af, at vi ikke kan kontrollere dem. 

Når vi grubler, spekulerer, bekymrer os og vender og drejer vores tanker i timevis hver dag, har vi større risiko for at udvikle både stress, angst og depression, end hvis vi passivt observerer vores tanker og lader dem være. Ved psykisk mistrivsel, er vores tanker altså vores værste fjende. Grublerier og bekymringer forhindrer vores sinds naturlige evne til, at regulere sig selv. Det svarer lidt til at vi konstant “kradser” i et sår.

”Alle tror engang imellem på negative tanker, men ikke alle har psykiske lidelser”
– Professor Adrian Wells 

Vi har igennem mange år rørt rundt i en gryderet af endeløse analysereringer af vores fortid, i et forsøg på at finde svar eller opnå forståelse for vores følelsesmæssige tilstande og adfærd. Vi har ligeledes forsøgt at ændre de negative tanker til mere positive – og der har aldrig været flere mennesker med psykiske udfordringer.

Ophavsmanden af den metakognitive psykologi, Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester dokumenterer, at det hverken er mængden af opgaver, sorger, ulykkelige omstændigheder, negative eller triste tanker, der i sig selv gør os stressede eller deprimeret, men det gør i stedet den måde, vi håndterer vores tanker på.

En vedvarende tænkning med et øget selv-fokus på vores humør og symptomer leder os ind i en negativ tankespiral, og med konsekvensen psykisk mistrivsel og vedligeholdelse af angst. Vi kan ikke gå og mærke efter om vi har det godt, uden også at mærke efter om vi har det dårligt – du mærker det du leder efter! Forskningen bag metoden viser, at den meget brugte selvanalyse og “mærken efter” fastholder os i psykisk mistrivsel. 

Vi er med på, at der kan være meget svære livs-omstændigheder og urimelige krav til opgaver på en arbejdsplads, men trods dette, har du indflydelse på din trivsel.

Den metakognitive tilgang gør op med den traditionelle forståelse af stress, angst og depression som ukontrollerbare tilstande, som vi ”rammes” af udefra og som vi ikke selv har indflydelse på. Med den metakognitive teori bliver det tydeligt for dig, at det ikke er ydre omstændigheder eller andre mennesker der er afgørende for din trivsel. Vi kan ikke styre hvad der sker omkring os, men vi har i høj grad indflydelse på hvordan det skal påvirke os.

Den metakognitive terapi adskiller sig fra den måde man traditionelt set har arbejdet med psykiske udfordringer. For mange er det en kæmpe lettelse, fordi de ikke længere orker at røre rundt i “gryderetten” af alt det svære og tidligere traumatiske oplevelser. 

I et metakognitiv forløb har vi ikke fokus på “hvorfor” og vi behøver ikke at forstå vores fortid, for at få det bedre eller at arbejde på, at erstatte negative tanker med positive. Metakognitiv teori bygger på den forskningsbaseret præmis, at vi får det bedre når vi lærer at gøre mindre med vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

“Uanset hvor overbevist du er om noget, hvor stor betydning vil det have for dig, hvis du ikke tænkte på det?”

Metakognitiv metode og ProMind-Modellen.

Hvad opnår du?

ProMind har udviklet en metode med et fokus på løsninger og handlinger, og med formålet at stoppe den negative tankespiral, der ellers ville udløse psykisk mistrivsel. Sidder du fast i en negativ tankespiral, kan du blive handlingslammet, og kan have svært ved at se muligheder. ProMind-modellen støtter dig til, at handle på det der ikke fungerer i dit liv, og til at slippe dét du ikke kan ændre på. 

ProMind-Modellen og den metakognitive metode, skaber til sammen de bedste forudsætninger for dig til, at forebygge stress og psykisk mistrivsel.

DE BEDSTE “KORT PÅ HÅNDEN”

– Til håndtering af livets tanker, følelser og udfordringer.

 • Med et metakognitiv forløb vil du tilegne dig en viden og effektive redskaber til, at kontrollere de tankeprocesser, der fører til psykisk mistrivsel. Du kan faktisk lære blot at lade dine tanker være, og gøre så lidt med dem som muligt, og hermed undgå at de styrer dig. Hvis du gør som du plejer vil du få det samme resultat! 
 • Du vil opleve, at du anvender din dyrebare tid mere hensigtsmæssigt, slipper de ting, som ikke står til at ændre og begynder at handle på de ting og omstændigheder, som du kan ændre.
 • Du opbygger mental styrke og robusthed, bliver mere handlekraftig og får din energi og dit overskud tilbage.

ProMind har flere års erfaringer i at hjælpe mennesker med stress, angst og depression ud fra flere forskellige psykologiske tilgange og teorier. Vi har en klar oplevelse af, at terapi og coaching ud fra den metakognitive tilgang er yderst effektiv.

Priser på individuel metakognitiv terapi og stresshåndtering:

Metakognitiv terapi og stresshåndtering (unge fra 15 år og opefter), 1 times varighed  kr. 850,00 

Ved køb af et metakognitiv terapi eller stresscoaching-forløb på 5 behandlinger, i alt kr. 3.750,00

Som privatperson er priser inkl. moms. Repræsenterer du en virksomhed pålægges moms.

Behandlinger foregår i vores lokaler i Køge, Gl. Lyngvej 2 (Sunpark), 4600 Køge. 

Udtalelser

Metakognitiv psykologi, hvor har du været hele mit liv? Tak for en fantastisk uddannelse, som har haft en afgørende betydning for mig. Pia - jeg glæder mig til selv at hjælpe andre videre!
Henriette
kursus: metakognitiv stress coach
Metakognitiv terapi er den behandling jeg længe har ledt efter. Jeg har været plaget af stress og angst i over 10 år, men nu sker der endelig noget 🙂
F. H.
Metakognitiv stressbehandling
Scroll to top