Metakognitivt mestringsforløb - Beskæftigelsesrettet

6 - 12 ugers gruppeforløb og sideløbende individuelle samtaler

Promind har mange års erfaring. Vi har specialiseret os i metakognitive forløb anvendt på stress, angst og depression, både i individuelle forløb og gruppeforløb. Den metakognitive tilgang er et resultat af mange års forskning. 

Du har tankemylder
Du bekymrer dig om fremtiden
Du grubler over fortiden
Du føler dig trist
Du er træt og drænet for energi
Du føler dig presset
Du har svært ved at sove
Du føler meningsløshed
Du har uro/angst

Det skal du ikke finde dig i…

Metakognitiv metode og ProMind-Modellen

Henvisning § 32 eller § 91

De “bedste kort på hånden” til håndtering af livets tanker, følelser og udfordringer.

Gruppeforløb

 • 6-12 uger
 • Undervisning x 1 ugentligt á 2 timer
 • 3 individuelle samtaler
 • Træning mellem sessioner
 • Mulighed for individuel mentorordning

Et særligt tilrettelagt forløb der henvender sig til dig, der i en kortere eller længere periode, har været udenfor arbejdsmarkedet, grundet stress, angst og/eller depression.

Med metakognitive teknikker vil du bryde de destruktive tankeprocesser, og lære at kontrollere dine tanker, så de ikke længere styrer dig. Du vil blive bevidst om dine “triggere”, og ved hjælp af metakognitive redskaber forebygge tilbagefald.

Vi kan ikke styre og kontrollere hvad der sker omkring os, men vi har indflydelse på, hvordan det skal påvirke os..

Du kan betragte forløbet som et kursus i tankehåndtering og livsmestring.

”En ny måde at være i livet på” – Katja, tidligere ”stress ramt”

Dit udbytte af forløbet:

VIDEN – BEVIDSTHED – EFFEKTIVE REDSKABER

 • Du vil lære at kontrollere dine tanker, så de ikke styrer dig.
 • Forebygge overtænkning.
 • Opbygge mental styrke og robusthed.
 • Du vil blive bevidst om dine triggere og forebygge tilbagefald.
 • Give slip på det du ikke kan ændre på.
 • Blive mere handlekraftig.
 • Genvinde din energi og få dit overskud tilbage.

Metakognitiv metode og ProMind-Modellen

Den metakognitive metode og ProMind-Modellen skaber de bedste forudsætninger for at mestre livets tanker, følelser og udfordringer.

Metakognitiv psykologi og metode

Den metakognitive metode bygger på over 20 års banebrydende forskning i årsager til psykisk mistrivsel. Forskningen bag metoden viser, at måden vi reagerer på vores tanker, og den betydning vi tillægger dem, bliver afgørende for vores følelsesliv og mentale trivsel. 

Når vi vender og drejer vores tanker i timevis hver dag, har vi større risiko for at udvikle stress, angst og depression. Bekymringer og grublerier forhindrer sindets naturlige reguleringsproces, og fører til psykisk mistrivsel. Det svarer til, at vi konstanst “kradser i et sår”.

Metakognitiv terapi og metode adskiller sig særligt fra den måde man traditionelt set har arbejdet med psykiske udfordringer på. For mange er det en kæmpe lettelse, fordi de ikke længere orker at røre rundt i “gryderetten” af alt det svære og tidligere triste eller traumatiske.  Vi har igennem mange år bearbejdet og analyseret på vores fortid, i et forsøg på at finde svar eller forståelse for vores følelsesmæssige tilstande og adfærd. Vi har ligeledes forsøgt at ændre negative tanker til mere rationelle og positive. I et metakognitiv forløb har vi ikke fokus på “hvorfor”, og vi behøver ikke at forstå vores fortid, for at få det bedre, eller at arbejde på, at erstatte negative tanker med positive.

Der er effektiv hjælp at hente med metakognitiv terapi og metode, som har vist lovende resultater, især ved tilstande og lidelser som stress, angst og depression. 

ProMind-Modellen

 • En metode til livsmestring

ProMind har udviklet en metode med fokus på løsninger og handlinger. ProMind-Modellen støtter dig i at handle på det der ikke fungerer i dit liv, og til at slippe det du ikke kan ændre på.

Uden handling – Ingen forandring

ProMind har flere års erfaringer i at hjælpe mennesker med psykisk mistrivsel ud fra forskellige psykologiske tilgange og teorier. Vi har en klar oplevelse af, at metakognitiv metode og ProMind-Modellen er yderst effektiv til mennesker med stress, angst og depression.

Vigtigt: Der er ikke tale om traditionel gruppeterapi, hvor man sidder i en rundkreds og fortæller om sine inderste tanker, følelser eller private og intime oplevelser. Der er dog en mulighed for, at du kan opleve en social støtte i at være sammen med andre mennesker, der kan have lignende udfordringer som dig. Hovedformålet er, at du med straks-anvendelige og brugbare redskaber kan overvinde negative tanker og mistrivsel, der kan forhindre dig i, at leve det liv du ønsker.

Der oprettes løbende gruppeforløb, som afholdes i vores lokaler i Greve eller i Køge.

Der er også mulighed for individuelle forløb.

1- 8. uge:  Session & opfølgning hjemmeopgave

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag

1 x

session

HjemmeopgaveHjemmeopgaveHjemmeopgave
Opfølgning / dialog
 

8-12. uge: Session & opfølgning hjemmeopgave + fokus på praktik

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
1 x sessionHjemmeopgaveHjemmeopgaveHjemmeopgave
Opfølgning / dialog
Fokus på praktik/dialog

Forløbet afsluttes med en skriftlig beskrivelse over forløbet, herunder progression af individuelle udviklingsområder.

Pia Teubert vil være din underviser og coach gennem forløbet. Pia har igennem en årrække arbejdet med borgere med udfordringer ud over ledighed, både som underviser, coach/mentor og vejleder i både individuelle udviklingsforløb og gruppeforløb.

Pia har uddannelser indenfor flere terapeutiske teorier og metoder, og er bl.a. uddannet  metakognitiv coach. Pia afholder ligeledes kurser i stressforebyggelse til medarbejdere ude i virksomheder.

Pia motiveres af at hjælpe andre mennesker med, at håndtere livets udfordringer. ”Vi kan ikke kontrollere hvad der sker omkring os, men vi har indflydelse på, hvordan det skal påvirke os”.

Forløbet er udviklet på baggrund af flere års erfaringer i arbejdet med ledige, der er udfordret med stress, angst og depression – sammenholdt med de erfaringer vi har gjort os, i forhold til de metoder som har vist sig mest effektive.

Få mere af vide, kontakt Pia på tlf. 2782 0642

Metakognitivt Samtaleforløb (klippekort)

Et samtaleforløb der henvender sig til borgere, der har deltaget i et 6-12 ugers individuelt metakognitivt mestringsforløb eller gruppeforløb. 

I nogle tilfælde kan der være behov for yderligere samtaler, i forhold til at støtte og fastholde i anvendelsen af metakognitive metoder og redskaber, eller som en skånsom afslutning. Ligeledes kan der hos borgeren være problematiske omstændigheder i et omfang, hvor behovet strækker sig ud over de 6-12 uger. Det kan også være, at en borger har brug for støtte i en afklarende proces, hvor ventetiden kan være lang.

Et metakognitiv samtaleforløb kan være på 5 eller 10 samtaler a´1 times varighed og kan benyttes efter behov og indenfor en periode på 3 -6 mdr.

Opfølgning af Praktikforløb

Opfølgning praktik / afklaringsforløb

Vi samarbejder med en bred vifte af store og små rummelige virksomheder inden for mange brancher. Virksomheder som ønsker at yde en social indsats og støtte borgerne, via individuelle tilrettelagte praktikforløb, og som kan bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet eller en afklaring.

Målgruppe:

 • Borgere der har gennemført et 12 ugers metakognitivt  individuelt kursus og samtaleforløb, og som har brug for videre støtte og opfølgning af etableret praktikforløb, herunder optrapning af timer.
 • Borgere der har brug for støtte og fastholdelse af tilegnede metakognitive redskaber og ProMind-modellen, til fortsat at håndtere de tanker der fører til psykisk mistrivsel.
 • Borgere, hvor der sigtes mod en afklaring og med særlig vægt på en evt. udarbejdelse af arbejdsevne-evaluering til brug for rehabiliteringsteam.

Formål:

 • At kortlægge arbejdsevne og identitet.
 • Progression ved at øge timeantal samt udførelse af arbejdsopgaver.
 • Synliggørelse af ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.
 • Mødestabilitet og socialisering.
 • Løbende dialog og opfølgning hos praktikvært og med en særlig vægt på, at eventuelle skånehensyn imødekommes.
 • At sikre skånehensyn imødekommes og løbende evalueres.
 • Med et fokus på at skabe de bedste forudsætninger for borgeren, i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller i et afklarende praktikforløb.

Vi tilbyder:

 • At motivere borgeren til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 • Praktikopfølgning af coach med metakognitive kompetencer.
 • Afrapportering, beskrivelse og vurdering af praktikforløb hver 4. uge
 • Et tæt samarbejde med sagsbehandler og virksomhed.
 • En empowerment orienteret tilgang til borgeren og opgaverne.

For yderligere information, kontakt os på tlf. 2782 0642 eller via mail: info@promind.dk

Arbejdsevneevaluering

ProMind tilbyder udarbejdelse af en arbejdsevne-evaluering på borgere, der i forbindelse med et 12 ugers beskæftigelsesrettet metakognitivt forløb har været eller er i en afklarende praktik, fulgt op på, af en coach fra ProMind.

Barrierer

Identitet

Ressourcer

Formål:

 • At kortlægge arbejdsevne og identitet.
 • Progression ved at øge timeantal samt udførelse af arbejdsopgaver.
 • Synliggørelse af ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.
 • Beregning af effektiv arbejdstid.

For yderligere information, kontakt os på tlf. 2782 0642 eller via mail: info@promind.dk

Anger Management

At kunne kontrollere sine følelser og sin impulsivitet er en forudsætning for, at kunne indgå i et mere målrettet forløb, med henblik på anden opfattelse af egen indvirkning på situationer, tilværelsen og sociale forhold.

Vredeshåndtering
Konflikthåndtering
Følelseshåndtering
Selverkendelse

Målgruppe:

 • Personer som har vanskeligheder ved at håndtere stærke følelser som f.eks. vrede, jalousi eller mindreværd
 • Personer som kan have en ringe selverkendelse, udpræget eksternalisering af skyld, samt manglende ansvarsfølelse.
 • Personer, hvis tidligere eller nuværende adfærd afspejler en manglende evne til konfliktløsning.
 • Personer med ofte, ingen eller kun sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet

Yderligere kendetegn kan være impulsivitet og handling uden omtanke for konsekvenser.

Der arbejdes kognitivt med fokus på erkendelses- og tankeprocessen via den enkelte deltagers aktive ageren. Deltageren tilegner sig konkrete og håndterbare redskaber, som kan anvendes i fremtiden.

Ved at vælge Anger Management hos ProMind får du en undervisningsform som behersker teknikker, der hjælper på personer som har problemer med basale sociale færdigheder, herunder at håndtere stærke følelser.

Praktisk:

 • Der er mulighed for at deltage i programmet individuelt eller i grupper på 4-6 deltagere.
 • Forløbene indeholder 12 lektioner.
 • Hver lektion varer ca. 2 timer med 1 ugentlig lektion.
 • Hjemmeopgaver.
 • ”Hotline” under hele forløbets varighed.
 • Programmet indeholder en opfølgningslektion ca. 2 – 3 uger efter endt forløb.
 • Afholdes i ProMinds rummelige lokaler i enten Køge eller Greve.

Undervisningsteknikkerne er en blanding af miniforedrag, gruppediskussioner, færdighedstræning, situationsspil og hjemmearbejde.

 

Underviser:

Christian Kejser vil være din underviser og coach gennem hele forløbet. Christian er certificeret i Anger Management og har igennem flere år hjulpet mennesker med, at håndtere deres vrede og impulsivitet.Christian Kejser vil være din underviser og coach gennem hele forløbet. 

Vores Anger Management instruktør/mentor har baggrund, indsigt og forståelse for de problematikker som personer, hvis adfærd afspejler en manglende evne til løsning af konflikter.

Vil du høre mere om forløbet, kontakt Christian på tlf. 2586 8788.

Scroll to top