Effektiv behandling af stress, angst og depression med metakognitiv terapi

Vælger du en metakognitiv uddannelse kan du både hjælpe andre - og dig selv

Uddannelser

Certificeret Metakognitiv coach​

På uddannelsen vil du med udgangspunkt i den metakognitive psykologi, tilegne dig viden og redskaber til, på en skånsom og effektiv måde at reducere eller eliminere psykisk mistrivsel. Du vil ligeledes blive præsenteret for konkrete løsnings- og handlingsfokuserede værktøjer.

En overvejende metakognitiv udddannelse som tager afsæt i den metakognitive teori, som har vist sig yderst effektiv ved forebyggelse og behandling af psykiske lidelser og tilstande.

Der er hårdt brug for dig! Antallet af mennesker med stress, angst og depression er blevet stigende og kurven lader til at fortsætte.

 • Bygger på de sidste ​​20 års banebrydende forskning i årsagen til, at nogle mennesker udvikler psykisk mistrivsel og andre ikke gør.
 • På uddannelsen præsenteres du for en unik sammensat redskabskasse af teknikker og metoder, som ligeledes gør det muligt for dig, at målrette din coaching til individuelle problematikker, udvikling – og indsatsområder.
 • Som et positivt tillæg giver uddannelsen dig samtidig mulighed for, at skabe de bedste forudsætninger for dig selv, til mestring af livets uundgåelige udfordringer.

Læs mere om uddannelsen ved at åbne kasserne neden under:

 • En uddannelse der overvejende er baseret på den metakognitive psykologi, hvis veldokumenteret teori bygger på de seneste 20-30 års forskning i årsager til psykisk mistrivsel. 
 • Den metakognitive tilgang har vist sig yderst effektiv til reducering eller eliminering af de tankeprocesser, som forskningen viser fører til psykiske lidelser og tilstande som stress, angst og depression. 
 • Den Metakognitive psykologi bryder med den traditionelle forståelse af, at psykisk mistrivsel så som stress, angst og depression er skabt af noget udefra kommende og som vi ikke selv har indflydelse på – vi har i høj grad indflydelse.
 • Den metakognitive tilgang adskiller sig fra den måde man traditionelt set har arbejdet med psykiske udfordringer på, hvor vi igennem mange år har vendt, drejet og analyseret vores fortids hændelser.
 • Den metakognitive teori har ikke fokus på “hvorfor” og vi behøver ikke at forstå vores fortid for at få det bedre, eller at arbejde på at erstatte negative tanker med positive. Metakognitiv teori bygger på den forskningsbaseret præmis, at vi får det bedre når vi lærer at gøre mindre med vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser.
 • Du vil på uddannelsen få en grundig indføring i den metakognitive teori og der er særlig vægt på, at du bliver fortrolig i anvendelsen af de redskaber og teknikker du bliver præsenteret for.
 • Enhver teori har dog sine begrænsninger og det erkender ProMind også er gældende for den metakognitive. Baseret på, og på baggrund af vores flere års erfaringer i arbejdet med mennesker med psykiske udfordringer, sammenholdt med de metoder, som har vist sig mest effektive, har ProMind udviklet og sammensat “ProMind-Modellen”.
 • ProMind-Modellen består bl.a. af: 1. Et coaching værktøj med afsæt i den metakognitive tilgang, og som har til formål, at skabe et let tilgængeligt og struktureret overblik over metakognitive redskaber, teknikker og anvendelsesmuligheder. 2. En metode der skånsomt og effektivt leder coachee til et fokus på løsninger og handlinger. Det er ligeledes en metode der udvikler selvansvar, selvunderstøttende tænkning og baner vejen for mere hensigtsmæssige mestringstrategier og succesoplevelser. 3. En konkret, struktureret og målrettet handlingsplan, der comitter coachee til, at handle på det coachee har indflydelse på.
 • Du præsenteres ligeledes for en unik sammensat redskabskasse af teknikker og metoder fra andre teorier, som gør det muligt for dig, at målrette din coaching til individuelle problematikker, indsats- og udviklingsområder.
 • Målet med uddannelsen og baggrunden for ProMinds valg af teorier, er ligeledes, at du tilegner dig en grundlæggende viden og forståelse af sindets psykologiske processer.

Modul 1 (3 dage) 
Hjernens psykologiske processer og indre kommunikationsmodel, repræsentationssystemer. Sokratisk dialog og spørgeteknikker. Kort præsentation af den Kognitive psykologi – objektniveau vs. Metaniveau. Tanker og tankernes natur. Introduktion til den Metakognitive psykologi af Professor Adrian Wells.

Modul 2 (3 dage)
Grundig indføring i den metakognitive teori og forståelse af, hvad der specifikt i flg. denne, er årsag til psykisk mistrivsel, herunder KOS – det kognitive opmærksomhedssyndrom. Metakognitionernes betydning for vedligeholdelse af psykisk mistrivsel. Metakognitive metoder, teknikker og redskaber. Introduktion til ProMind-Modellen. Metodetræning og gruppesupervision.

Modul 3 (3 dage)
Metakognitiv coaching ved stress, angst, depression og depressive tilstande, samt vedligeholdelses-faktorer. Præsentation og gennemgang af ”redskabskasse” med teknikker og metoder der kan målrettes individuelle problematikker, udviklings -og indsatsområder. Metakognitiv coaching, opsummering, metodetræning og gruppesupervision.  

Modul 4 (1 dag)
Opsummering, metodetræning/eksamenstræning og gruppesupervision.

Læs mere om Den Metakognitive psykologi og ProMind-modellen

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til relevant sundheds- og pædagogisk personale eller til dig, der ønsker at bevæge dig i den retning.

Du arbejder måske som coach, mentor, støttekontaktperson, vejleder, social konsulent, familierådgiver eller i andre funktioner, hvor du har brug for konkrete og let anvendelige værktøjer til, i dit daglige professionelle virke, at præge mennesker til psykisk trivsel og positiv udvikling. Det kan også være at du driver en social virksomhed, med fokus på opkvalificering af dine medarbejder. 

Praktisk
Uddannelsen indeholder 10 dages intensiv undervisning fra 8.30 til 15.30 (der vil være morgenmad fra 8.30-9.00) fordelt på 4 moduler. I prisen inkluderer forplejning, morgenmad, frokost og eftermiddags te/kaffe, kage og frugt. Der skal forventes hjemmeopgaver og træning mellem hvert modul. Undervisning vil foregå i Køge, Gl. lyngvej 2 (Sunpark). Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen og du vil efter bestået eksamen modtage et bevis med titlen ”certificeret metakognitiv coach”.

Pris for uddannelsen er 24.600, – inkl. forplejning, undervisningsmateriale og eksamensbevis. Deltager du som virksomhed, er prisen ekskl. moms.

Vi beklager, at vi grundet situationen omkring COVID-19 virus ikke kunne opstarte seneste planlagte hold for uddannelse. Vi ved, at flere tilmeldte havde koordineret med arbejdsgiver, havde planlagt fridage, feriedage, afspadsering osv. ProMind har derfor valgt, at gøre det muligt at gennemføre næste uddannelse henover weekender. Modulerne vil derfor forløbe sig fra en fredag til en søndag. 

Næste hold starter 10. juli 2020.

Grundet omstændighederne omkring COVID-19 virus vil uddannelsen afholdes i forhold til gældende retningslinjer og forholdsregler. På uddannelsen med opstart juli 2020 vil der kun være mulighed for 9 deltagere, medmindre situationen ændrer sig.

Der vil derfor være opstart af endnu et hold til september (datoer kommer snarest). Dette hold vil afholdes på hverdage. 

Tilmelder du dig uddannelsen med opstart i juli, vil du opnå en rabat på kr. 4.000,- .

Datoer for næste uddannelse: 10.-11.-12. juli, 7.-8.-9. august, 4.-5.-6. september, 12. september 2020.

Du har mulighed for, at betale beløbet over 3. rater. Den første rate indbetales 14 dage før første modul og sidste rate, før du møder på sidste modul. Tilmelding er bindende og du er sikret en plads på uddannelsen når første rate, 14 dage før uddannelsens start, er indbetalt. Beløbet indbetales til konto: 6520 2692634, Lollands Bank.

Har du gennemført en uddannelse hos ProMind har du mulighed for uden beregning, at deltage på supervisions og trænings-aftener 4 gange årligt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret med datoer for disse. Tilmelding er nødvendigt.

Klik her for at tilmelde over e-mail

Vil du høre nærmere om uddannelsen, tag kontakt via e-mail eller ring til underviser Pia Teubert på tlf. 2782 0642.

Certificeret Metakognitiv stresscoach

 • Håndter og forebyg stress med veldokumenteret og effektive redskaber, baseret på den metakognitive psykologi og ProMind-Modellen.
 • Skab de bedste forudsætninger for coachee til, at håndtere livets uundgåelige udfordringer.
 • Hvorfor udvikler nogle stress og andre ikke?
 • Forskningen viser, at stress skabes af en overtækning af egne tankeprocesser.

Stresskurven i samfundet stiger og måden vi har behandlet stress på indtil videre, kan ikke være god nok. Der er brug for at gøre noget anderledes. Det er ikke alle der udvikler stress – det er fakta. ProMind anskuer stress på en ny måde, baseret på den metakognitive psykologi og de seneste 20-30 års forskning i årsager til stress. Vi ved nu gennem solid forskning, at en overtænkning af særlige typer indre tankeprocesser fører til stress. Gør vi som vi plejer, vil få få de samme følelser og tilstande – resultatet bliver altså det samme. Den strategi vi anvender i et forsøg på at håndtere vores tanker, bliver afgørende for, om vi udvikler stress eller ej.

”Alle har negative tanker, men ikke alle udvikler psykiske lidelser” – Professor Adrian Wells

ProMind har udviklet og sammensat “ProMind-Modellen” som bl.a. består af: 1. Et coaching værktøj med afsæt i den metakognitive tilgang, og som har til formål, at skabe et let tilgængeligt og struktureret overblik over metakognitive redskaber, teknikker og anvendelsesmuligheder. 2. En metode der skånsomt og effektivt leder coachee til et fokus på løsninger og handlinger. Det er ligeledes en metode der udvikler selvansvar, selvunderstøttende tænkning og baner vejen for mere hensigtsmæssige mestringsstrategier og succesoplevelser. 

ProMind-Modellen og den metakognitive teori, skaber til sammen de bedste forudsætninger for coachee til, at forebygge stress  – og til generelt at håndtere de uundgåelige udfordringer i livet, hvad enten de er arbejdsrelateret eller forårsaget af private omstændigheder.

ProMind og den metakognitive tilgang gør op med den traditionelle forståelse af stress som en ukontrollerbar tilstand, som vi ”rammes” af udefra og som vi ikke selv har indflydelse på.

Deltagerne på vores uddannelse til Metakognitiv Stresscoach vil tilegne sig sidste nye viden om stress, effektive og skånsomme redskaber til, at håndtere og forebygge udvikling af stress. 

Det er altså vores tænkning der skaber problemer..

Uddannelsen til metakognitiv stresscoach

 • Er baseret på den metakognitive psykologi, hvis teori bygger på de seneste 20-30 års forskning i årsager til udvikling af stress. Den metakognitive tilgang har vist sig yderst effektiv til behandling af stress.
 • Du vil få en grundig indføring i den metakognitive teori og tilegne dig en grundlæggende viden og forståelse af sindets psykologiske processer.
 • Du vil blive præsenteret for en unik sammensat værktøjskasse af teknikker og metoder, til at håndtere og forebygge stress, og der er særlig vægt på, at du bliver fortrolig i anvendelsen.
 • Ligeledes vil du blive introduceret for ProMind- Modellen, som har fokus på løsninger og handlinger, med formålet, at stoppe for den negative tankespiral af bekymringer, der først ophører når handling finder sted. 
 • Er baseret og sammensat af ProMinds flere års arbejde med mennesker, der er udfordret af stress og psykisk mistrivsel, sammenholdt med de erfaringer vi har gjort os, i forhold til de metoder, der har vist sig mest effektive.
 • ProMind har mange års erfaringer med at hjælpe mennesker med stress, ud fra flere forskellige psykologiske tilgange og teorier. Vi har en klar oplevelse af, at den metakognitive metode og tilgang er yderst effektiv. 

Læs mere om Den Metakognitive psykologi og ProMind-modellen

Modul 1 (2 dage)
Hjernens psykologiske processer, stress, årsager og seneste forskning. Sokratisk dialog og spørgeteknikker. Objektniveau vs. Metaniveau. Tanker og tankernes natur. Introduktion til den metakognitive psykologi af professer Adrian Wells – ophavsmanden af den metakognitive psykologi. 

Modul 2 (2 dage)
Grundig indføring i den metakognitive teori og forståelse af hvad der specifikt, i flg. denne, er årsag til stress og psykisk mistrivsel, herunder KAS – det kognitive opmærksomhedssyndrom. Den metakognitive forståelse og metakognitionernes betydning i vedligeholdelsen af stress og angst. Metoder og teknikker – Detached Mindfulness, opmærksomhedstræning.

Modul 3 (2 dage)
Metakognitiv coaching/stresshåndtering, opsummering, ”redskabskasse”, metodetræning/eksamenstræning og supervision.

Uddannelsen varer i alt 6 dage med intensiv undervisning og der må forventes hjemmeopgaver og selvlæsning. Der vil ca. gå 3-4 uger mellem hvert modul. Imellem modulerne er det tiltænkt, at deltagerne skal træne og integrere metakognitive redskaber, teknikker og ProMind-Modellen.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen og du vil efter bestået eksamen modtage et bevis med titlen ”certificeret metakognitiv stresscoach”.

Undervisning foregår i tidsrummet 8.30-15.30 i ProMinds lokaler i Køge, Gl. lyngvej 2 (Sunpark). Der vil være morgenmad fra 8.30-9.00.

Pris for deltagelse: 12.600, – pr. person. Prisen er inkl. forplejning, morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe/the, frugt og kage.

Deltager du som virksomhed, er prisen ekskl. moms.

Tilmelding er bindende og du er sikret en plads på uddannelsen når beløbet er indbetalt senest 14 dage før uddannelsens start. Beløbet indbetales til konto: 6520 2692 2692634, Lollands Bank. Vil du høre nærmere om uddannelsen til metakognitiv stresscoach, kontakt Pia Teubert, tlf. 2782 0642.

Datoer for næste hold på uddannelsen til certificeringsuddannelsen Metakognitiv stresscoach, vil snarest blive oplyst. Tilmeld dig evt. vores nyhedsbrev og vær en af de første der får besked. 

Har du gennemført en uddannelse hos ProMind, har du mulighed for uden beregning, at deltage på supervisions og trænings-aftener 4 gange årligt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret med datoer for disse. Tilmelding er nødvendigt.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig dig som er i en funktion, hvor du har behov for at præge og påvirke mennesker til positiv udvikling med skånsomme, effektive og løsningsorienteret metoder, samt forebygge og eliminere stress.

Kurser

Stressforebyggende kursus 2+1 dag

– Er ligeledes yderst effektiv ved angst og depression

 • Hvorfor udvikler nogle stress og andre ikke?
 • Særligt én type tankeproces fører til stress, og bliver du ved at gøre det samme, får du det samme resultat!
 • Forebyg stress effektivt med metakognitiv psykologi og ProMind-Modellen
 • Skab de bedste forudsætninger for dig, til at håndtere livets udfordringer.

Den metakognive tilgang.

Der er effektiv hjælp at hente med den metakognitive tilgang, som indtil nu har vist lovende resultater, især ved tilstande og lidelser som stress, angst og depression. Den metakognitive teori bygger på de sidste 20-30 års banebrydende forskning i årsager til psykisk mistrivsel. Forskningen viser, at årsagen til langt de fleste psykiske udfordringer skyldes en overtænkning af grublerier og bekymringer, og ofte er vi ikke bevidste om tankerne. Vi kan også være bevidste om vores tænkning, og tro at de er en del af løsningen, eller vi kan vi have en oplevelse af, at vi ikke kan kontrollere dem. 

Når vi grubler, spekulerer, bekymrer os og vender og drejer vores tanker i timevis hver dag, har vi større risiko for at udvikle både stress, angst og depression, end hvis vi passivt observerer vores tanker og lader dem være. Ved psykisk mistrivsel, er vores tanker altså vores værste fjende. Grublerier og bekymringer forhindrer vores sinds naturlige evne til, at regulere sig selv. Det svarer lidt til at vi konstant “kradser” i et sår.

”Alle tror engang imellem på negative tanker, men ikke alle har psykiske lidelser”
– Professor Adrian Weels 

Vi har igennem mange år rørt rundt i en gryderet af endeløse analysereringer af vores fortid, i et forsøg på at finde svar eller opnå forståelse for vores følelsesmæssige tilstande og adfærd. Vi har ligeledes forsøgt at ændre de negative tanker til mere positive – og der har aldrig været flere mennesker med psykiske udfordringer.

Ophavsmanden af den metakognitive psykologi, Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester dokumenterer, at det hverken er mængden af opgaver, sorger, ulykkelige omstændigheder, negative eller triste tanker, der i sig selv gør os stressede eller deprimeret, men det gør i stedet den måde, vi håndterer vores tanker på.

En vedvarende tænkning med et øget selv-fokus på vores humør og symptomer leder os ind i en negativ tankespiral, og med konsekvensen psykisk mistrivsel og vedligeholdelse af angst. Vi kan ikke gå og mærke efter om vi har det godt, uden også at mærke efter om vi har det dårligt – du mærker det du leder efter! Forskningen bag metoden viser, at den meget brugte selvanalyse og “mærken efter” fastholder os i psykisk mistrivsel. 

Vi er med på, at der kan være meget svære livs-omstændigheder og urimelige krav til opgaver på en arbejdsplads, men trods dette, har du indflydelse på din trivsel.

Den metakognitive tilgang gør op med den traditionelle forståelse af stress, angst og depression som ukontrollerbare tilstande, som vi ”rammes” af udefra og som vi ikke selv har indflydelse på. Med den metakognitive teori bliver det tydeligt for dig, at det ikke er ydre omstændigheder eller andre mennesker der er afgørende for din trivsel. Vi kan ikke styre hvad der sker omkring os, men vi har i høj grad indflydelse på hvordan det skal påvirke os.

Den metakognitive terapi adskiller sig fra den måde man traditionelt set har arbejdet med psykiske udfordringer. For mange er det en kæmpe lettelse, fordi de ikke længere orker at røre rundt i “gryderetten” af alt det svære og tidligere traumatiske oplevelser. 

I et metakognitiv forløb har vi ikke fokus på “hvorfor” og vi behøver ikke at forstå vores fortid, for at få det bedre eller at arbejde på, at erstatte negative tanker med positive. Metakognitiv teori bygger på den forskningsbaseret præmis, at vi får det bedre når vi lærer at gøre mindre med vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

“Uanset hvor overbevist du er om noget, hvor stor betydning vil det have for dig, hvis du ikke tænker på det?”

Hvad opnår du med ProMinds stressforebyggende kursus ?

ProMind har udviklet en metode med et fokus på løsninger og handlinger, og med formålet at stoppe den negative tankespiral, der ellers ville udløse psykisk mistrivsel. Sidder du fast i en negativ tankespiral, kan du blive handlingslammet, har svært ved at se muligheder, samt handle på det du kan have indflydelse på, trods omstændigheder. ProMind-Modellen og den metakognitive teori, skaber til sammen de bedste forudsætninger for dig til, at forebygge stress og psykisk mistrivsel – og til generelt, at håndtere de udfordringer du i livet støder på.

 • Med et metakognitiv stressforebyggende kursus vil du tilegne dig en viden og effektive simple redskaber til, at kontrollere de tankeprocesser, der fører til psykisk mistrivsel. Du kan faktisk lære blot at lade dine tanker være, og gøre så lidt med dem som muligt og hermed undgå, at de styrer dig. Hvis du gør som du plejer vil du få det samme resultat! 
 • Du vil opleve, at du anvender din dyrebare tid mere hensigtsmæssigt, slipper de ting, som ikke står til at ændre og begynder at handle på de ting og omstændigheder, som du kan ændre.
 • Du opbygger mental styrke, bliver mere handlekraftig og får din energi og dit overskud tilbage.

ProMind har flere års erfaringer i at hjælpe mennesker med stress, angst og depression ud fra flere forskellige psykologiske tilgange og teorier. Vi har en klar oplevelse af, at den metakognitive tilgang er yderst effektiv ved både forebyggelse og behandling af stress, angst og depression.

Prisen på ProMinds stressforebyggende kursus er kr. 4.600,00. Som privatperson er prisen inkl. moms og repræsenterer du en virksomhed pålægges moms.

I prisen inkluderer forplejning; Frokost, eftermiddags te/kaffe og kage.

Kurset foregår i vores lokaler i Køge, Gl. Lyngvej 2 (Sunpark), 4600 Køge.

Datoer for vores næste kursus vil snarest fremgå på siden.

Efter de 2 første sammenhængende undervisningsdage, vil der gå ca. 3-4 uger, før vi mødes igen til 3. og sidste undervisningsdag. I perioden er det tiltænkt at du, som deltager skal træne og integrere metakognitive redskaber og ProMind-Modellen.

Undervisning foregår i tidsrummet 8.30-15.30 i ProMinds lokaler i Køge, Gl. lyngvej 2 (Sunpark), 4600 Køge. Der vil være morgenmad fra 8.30-9.00.
Pris for deltagelse: 4.600, – pr. person. Prisen er inkl. forplejning; Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe/the, frugt og kage.
Vil du høre nærmere om ProMinds stressforebyggende kursus, kontakt  Pia Teubert, tlf. 2782 0642

Langtidsholdbar i jobbet - 2 dage

Et kursus der henvender sig til dig der arbejder med mennesker, og som vil skabe de bedste forudsætninger for dig selv, for at undgå at “brænde ud”. 

 • Empati kan dræne – det er et vilkår og samtidig et grundvilkår for, at arbejde med mennesker
 • Føler du dig relations-træt og drænet af dit arbejde? 
 • Forskning viser, at vi bliver påvirket fysiologisk af de mennesker vi er omkring
 • Du kan lære at træne en anden evne, som opvejer de følelsesmæssige konsekvenser af empati

ProMind møder dagligt yderst kompetente mennesker med de bedste intentioner om, at hjælpe andre, og som selv ender ud med at blive udbrændte. Det kan have alvorlige personlige og økonomiske konsekvenser. Bevidstheden om årsagen og redskaber til, at forebygge, kan gøre en afgørende forskel for dig og din mentale trivsel. I sidste ende, kan det betyde, at du fortsat kan blive i en funktion hvor du fortsat kan hjælpe andre. 

Indhold af kursus og datoer for næste kursus kommer snarest.

Metakognitiv terapi og stresscoaching

Den metakognitive behandling er yderst effektiv ved tilstande som stress, angst og depression

Kender du det?

 • Dine tanker kører i ring og du har svært ved at fungere i hverdagen?
 • Du har tendens til at spekulere dig selv ned i et ”sort hul”, hvor din verden bare ser mere og mere dyster ud?
 • Du grubler over fortiden og bekymrer dig om fremtiden?
 • Du føler, at du har mistet kontrollen over dine tanker?
 • Du er træt og drænet for energi?
 • Der er tankemylder og du føler dig presset?
 • Du har mistet overblikket over, hvad der skal til for at komme ud af situationen?
 • Det er svært at falde i søvn om aftenen?

Den metakognive tilgang.

Der er effektiv hjælp at hente med metakognitiv terapi og stresscoaching, som indtil nu har vist lovende resultater, især ved tilstande og lidelser som stress, angst og depression. Den metakognitive teori bygger på de sidste 20-30 års banebrydende forskning i årsager til psykisk mistrivsel. Forskningen viser, at årsagen til langt de fleste psykiske udfordringer skyldes en overtænkning af grublerier og bekymringer, og ofte er vi ikke bevidste om tankerne. Vi kan også være bevidste om vores tænkning, og tro at de er en del af løsningen, eller vi kan vi have en oplevelse af, at vi ikke kan kontrollere dem. 

Når vi grubler, spekulerer, bekymrer os og vender og drejer vores tanker i timevis hver dag, har vi større risiko for at udvikle både stress, angst og depression, end hvis vi passivt observerer vores tanker og lader dem være. Ved psykisk mistrivsel, er vores tanker altså vores værste fjende. Grublerier og bekymringer forhindrer vores sinds naturlige evne til, at regulere sig selv. Det svarer lidt til at vi konstant “kradser” i et sår.

”Alle tror engang imellem på negative tanker, men ikke alle har psykiske lidelser”
– Professor Adrian Weels 

Vi har igennem mange år rørt rundt i en gryderet af endeløse analysereringer af vores fortid, i et forsøg på at finde svar eller opnå forståelse for vores følelsesmæssige tilstande og adfærd. Vi har ligeledes forsøgt at ændre de negative tanker til mere positive – og der har aldrig været flere mennesker med psykiske udfordringer.

Ophavsmanden af den metakognitive psykologi, Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester dokumenterer, at det hverken er mængden af opgaver, sorger, ulykkelige omstændigheder, negative eller triste tanker, der i sig selv gør os stressede eller deprimeret, men det gør i stedet den måde, vi håndterer vores tanker på.

En vedvarende tænkning med et øget selv-fokus på vores humør og symptomer leder os ind i en negativ tankespiral, og med konsekvensen psykisk mistrivsel og vedligeholdelse af angst. Vi kan ikke gå og mærke efter om vi har det godt, uden også at mærke efter om vi har det dårligt – du mærker det du leder efter! Forskningen bag metoden viser, at den meget brugte selvanalyse og “mærken efter” fastholder os i psykisk mistrivsel. 

Vi er med på, at der kan være meget svære livs-omstændigheder og urimelige krav til opgaver på en arbejdsplads, men trods dette, har du indflydelse på din trivsel.

Den metakognitive tilgang gør op med den traditionelle forståelse af stress, angst og depression som ukontrollerbare tilstande, som vi ”rammes” af udefra og som vi ikke selv har indflydelse på. Med den metakognitive teori bliver det tydeligt for dig, at det ikke er ydre omstændigheder eller andre mennesker der er afgørende for din trivsel. Vi kan ikke styre hvad der sker omkring os, men vi har i høj grad indflydelse på hvordan det skal påvirke os.

Den metakognitive terapi adskiller sig fra den måde man traditionelt set har arbejdet med psykiske udfordringer. For mange er det en kæmpe lettelse, fordi de ikke længere orker at røre rundt i “gryderetten” af alt det svære og tidligere traumatiske oplevelser. 

I et metakognitiv forløb har vi ikke fokus på “hvorfor” og vi behøver ikke at forstå vores fortid, for at få det bedre eller at arbejde på, at erstatte negative tanker med positive. Metakognitiv teori bygger på den forskningsbaseret præmis, at vi får det bedre når vi lærer at gøre mindre med vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

“Uanset hvor overbevist du er om noget, hvor stor betydning vil det have for dig, hvis du ikke tænker på det?”

Metakognitiv terapi og stresscoaching.

Hvad opnår du?

ProMind har udviklet en metode med et fokus på løsninger og handlinger, og med formålet at stoppe den negative tankespiral, der ellers ville udløse psykisk mistrivsel. Sidder du fast i en negativ tankespiral, kan du blive handlingslammet, har svært ved at se muligheder, samt handle på det du kan have indflydelse på, trods omstændigheder. ProMind-Modellen og den metakognitive teori, skaber til sammen de bedste forudsætninger for dig til, at forebygge stress og psykisk mistrivsel – og til generelt, at håndtere de udfordringer du i livet støder på.

 • Med et metakognitiv forløb vil du tilegne dig en viden og effektive simple redskaber til, at kontrollere de tankeprocesser, der fører til psykisk mistrivsel. Du kan faktisk lære blot at lade dine tanker være, og gøre så lidt med dem som muligt og hermed undgå, at de styrer dig. Hvis du gør som du plejer vil du få det samme resultat! 
 • Du vil opleve, at du anvender din dyrebare tid mere hensigtsmæssigt, slipper de ting, som ikke står til at ændre og begynder at handle på de ting og omstændigheder, som du kan ændre.
 • Du opbygger mental styrke, bliver mere handlekraftig og får din energi og dit overskud tilbage.

ProMind har flere års erfaringer i at hjælpe mennesker med stress, angst og depression ud fra flere forskellige psykologiske tilgange og teorier. Vi har en klar oplevelse af, at terapi og coaching ud fra den metakognitive tilgang er yderst effektiv.

Priser på individuel metakognitiv terapi og stresshåndtering:

Metakognitiv terapi og stresshåndtering, 1 times varighed  kr. 850,00

Ved køb af et metakognitiv terapi eller stresscoaching-forløb på 5 behandlinger, ialt kr. 3.750,00

Som privatperson er priser inkl. moms. Repræsenterer du en virksomhed pålægges moms.

Behandlinger foregår i vores lokaler i Køge, Gl. Lyngvej 2 (Sunpark), 4600 Køge. 

Udtalelser

Metakognitiv psykologi, hvor har du været hele mit liv? Tak for en fantastisk uddannelse, som har haft en afgørende betydning for mig. Pia - jeg glæder mig til selv at hjælpe andre videre!
Henriette
kursus: metakognitiv stress coach
Metakognitiv terapi er den behandling jeg længe har ledt efter. Jeg har været plaget af stress og angst i over 10 år, men nu sker der endelig noget 🙂
F. H.
Metakognitiv stressbehandling
Scroll to top